Restauracja

Dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


"Rozwój infrastruktury okołoturystycznej regionu poprzez budowę parkingów oraz dróg komunikacyjnych wokół Hotelu Jurajski Olsztyn"

F.H.U. VIKA Aneta KaczorWartość Projektu 510 463,86 zł
Dofinansowanie w łącznej kwocie 200 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
image


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Rozbudowa Hotelu Jurajskiego o sale konferencyjne celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych.

F.H.U. VIKA Aneta KaczorWartość Projektu 413 927,70 zł
Dofinansowanie w łącznej kwocie 199 974,58 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl